Resenär sluter sig till fredagsbön i Tashahhud

Fråga: En grupp resenärer slöt sig till fredagsbönen när imamen satt i Tashahhud. Efter Taslîm reste de sig upp varpå vissa bad fyra Raka´ât medan andra bad två Raka´ât. Vad är korrekt?

Svar: Sett till att de slöt sig till imamen får de samma dom som imamen. I och med att de missade bönen med imamen, skulle de bett Dhuhr med fyra Raka´ât.