Resenär sluter sig till fredagsbön i Tashahhud

420 – Jag frågade Ahmad:

Vad gör resenären som sluter sig till fredagsbönen när imamen sitter i Tashahhud?” Han svarade:

Han ska be fyra Raka´ât.”