Resenär sluter sig till bönen utan kännedom om imamens tillstånd

Fråga: En resenär gick in i moskén, slöt sig till bönen och bad två Raka´ât. Han visste dock inte om samlingen vara resenärer eller inte. Skall han be fullt antal Raka´ât eller korta bönen?

Svar: Han skall ta hänsyn till situationen. Om du är i en moské vari resenärer ber (som moskén på en flygplats), så är det i princip resenärer som ber i den. I så fall ber du i egenskapen av en resenär. Och om du ber i en ort så är det allmänt känt att dess invånare ber fullt antal Raka´ât. I så fall gör du också det. Och om du är osäker så ber du fyra Raka´ât för säkerhets skull. Det skadar inte dig.