Resenär skall inte fasta frivillig fasta

I Sunan-böckerna finns en hadîth som förmenar fasta på ´Arafah-dagen i ´Arafah och dess kedja är helt okej1. Dessutom sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Det är inte fromt att fasta på resa.”2

Om det är bättre för resenären att inte fasta obligatorisk fasta, gäller det än mer frivillig fasta. Den som fastar ´Arafah-dagen i ´Arafah och vet att fastan är förmenad och att varken sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller, så vitt jag vet, någon följeslagare fastade den dagen i ´Arafah, har inte gjort rätt. Jag kan dock inte fastställa att Allâh inte kommer att belöna honom, men hans fasta kommer inte att stryka två års synder. Ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att den belöningen erhålls enkom av den boende och inte av resenären.

1Ahmad (2/304), Abû Dâwûd (2440) och Ibn Mâdjah (1732).

2al-Bukhârî (1946) och Muslim (1115).