Resenär kortar bönen bakom imamen som ber fullt antal Raka´ât

Fråga: Jag var resande när jag slöt mig till bönen när imamen var i sista Tashahhud. Jag kortade min bön trots att jag visste att han bad fyra Raka´ât. Hur var min bön?

Svar: Ogiltig. Du var ålagd att be fyra Raka´ât. Om du ber bakom en person som ber fullt antal Raka´ât så måste du göra samma sak ehuru du är resande.