Resenär kommer hem

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/119)

153 – Jag frågade min fader om resenären som bestryker ett dygn och sedan kommer hem. Han svarade:

”Han ska ta av sina läderstrumpor och börja om från nytt.”

Jag frågade honom om resenären som beströk inför två böner och sedan kommit hem. Han svarade:

”Han ska bestryka dem i egenskap av hemmastadgad.”