Resenär glömmer bort sitt vatten

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/143)

188 – Jag läste inför min fader:

”En man har vatten i bagaget, glömmer bort det, gör Tayammum och ber. Sedan erinrar han sig att han har vatten. Är hans bön giltig?”

Han svarade:

”Alltså har han tillgång till vatten. Jag fruktar att hans bön är ogiltig.”