Resenär fastar med landet

Fråga: Om vi inleder vår resa i Saudiarabien till vårt hemland i Asien som ligger en dag efter i den islamiska kalendern. Skall vi fasta 31 dagar? Skall vi inte fortsätta fasta om de fastar 29 dagar?

Svar: Om man reser från ett land som inledde fastan tidigare till ett land som inledde fastan senare, fortsätter man fasta till dess att de bryter fastan. Detsamma gäller personen som reser till ett land vars solnedgång är senare; han fortsätter fasta till solen gått ned ehuru dagen skulle vara tjugo timmar. Dock får han bryta fastan på grund av resa.

Och om han kommer till ett land som slutat fasta innan den trettionde dagen, gör han samma sak. Om månaden är trettio dagar tar han igen en dag efteråt, och om den inte är det är han inte skyldig något. Så om månaden är för kort för hans del, kompenserar han den missade dagen. Och om han får fasta längre härdar han med det – och Allâh vet bättre.