Resenär ber som hemmastadd imam

565 – Jag läste för min fader:

Vad gör resenären om han sluter sig till imamen som befinner sig i Tashahhud i sista Rak´ah?”

Han svarade:

Om resenären sluter sig till den hemmastaddes bön, ber han som den hemmastadde.”

Han sade:

Det rapporteras från Ibn ´Umar och Ibn ´Abbâs att resenären som ber bakom den hemmastadde ska be som den hemmastadde.”