Resenär avser att bryta fastan men ångrar sig

Fråga: Resenär fastade i Ramadhân och avsåg att bryta fastan. I och med att han inte kunde hitta något att bryta fastan med ändrade han avsikt en andra gång och fortsatte fasta till solnedgång. Är hans fasta giltig?

Svar: Han måste ta igen den. Han bröt fastan när han avsåg att bryta den. Men om han tänkte bryta fastan om han finner vatten och inte annars, så är hans fasta giltig. Ty han avbröt inte sin avsikt, han bara förknippade den med befintlighet av vatten. I och med att vatten inte fanns förblev han enligt sin första avsikt.

Fråga: Vad säger vi till personen som säger att inga lärda anser att avsikt bryter fastan?

Svar: Han vet ingenting om de lärdas böcker. I ”Zâd-ul-Mustaqni´” står det att den som avser att bryta fastan bryter den.

Jag varnar er för folk som saknar djupt rotad kunskap. Jag varnar er för dem om de säger något vars föregångare är okända eller något som ingen annan har sagt. De kan vara ärliga då de inte känner de lärdas böcker och har inte läst något. Och även om vi skulle säga att det inte står i böckerna, så sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Handlingarna räknas endast utmed avsikterna och var och en får det han har avsett.”1

Bryts fastan om han avser att bryta den? Ja.

1al-Bukhârî (1) och Muslim (1907).