Resenär återvänder hem efter att ha bestrukit strumporna i två dygn

Fråga: Om jag under resan har bestrukit mina läderstrumpor i två dagar och sedan kommit hem, får jag då fortsätta stryka som en resenär i tre dagar eller upphör min strykning att gälla?

Svar: Därmed gör du som en boende. Strykningen upphör ehuru du inte har strukit i tre dagar. Så fort du kommer hem får du de boendes dom. Du kan inte stryka i tre dagar. Du får ta av strumporna, tvätta fötterna och börja om från början.