Resenär ändrar avsikt och fortsätter fasta

Fråga: Resenären hade för avsikt att avbryta sin fasta i Ramadhân. När han insåg att han inte hade något att bryta fastan med ändrade han avsikt och fortsatte fasta till solnedgång. Hur giltig är hans fasta?

Svar: Den är ogiltig. Han måste ta igen den dagen. Då han avsåg att bryta fastan bröt han den. Men om han avsåg att bryta fastan bara om han hittade vatten och sedermera inte hittade vatten, är hans fasta korrekt. Ty han bröt inte sin avsikt. Han enbart förknippade sin avsikt med vattnets befintlighet. När det inte fanns förblev hans första avsikt.