Resande kortar och slår ihop bönerna trots att han kommer att komma hem samma dag

Publicerad: 2011-03-08
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Föreläsning ”Kullukum Râ´in”

 

Fråga: En person reste från Djuddah till ar-Riyâdh och återvände samma dag. På flygplatsen i ar-Riyâdh bad han Dhuhr som han också kortade och slog ihop med ´Asr trots att han skulle komma hem till ´Asr. Är hans handling korrekt?

Svar: Ja. Hans handling är korrekt i och med att han är resande. Han får både slå ihop bönerna under den första bönens tid och under den senare. Handlingen är korrekt även om han kommer hem till Djuddah till ´Asr i och med att han slår ihop dem när han är resande.