Resande avser att inte fasta och byter avsikt

Publicerad: 2013-01-26
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: al-Liqâ’ ash-Shahrî (30)

 

Fråga: En man avsåg att låta bli att fasta under Ramâdhan medan han reste. Därefter ändrade han avsikt och ville fullborda fastan. Anses han vara fastande eller inte?

Svar: Om han verkligen avsåg att inte fasta, skall han inte fullborda sin fasta. Fastan ligger i avsikten.

Skulle han däremot intala sig själv att kanske bryta fastan om det blir för varmt och liknande och inte bryter den, fullbordar han sin fasta.

Det handlar alltså om beslutsamheten. Om han är beslutsam om att låta bli att fasta, fastar han inte, och om han inte är det, fastar han.