Resande avsåg att be fullt bakom den resande imamen

Publicerad: 2011-07-31
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/node/5408

 

Fråga: En resande person började be bakom en annan resande. I början avsåg han att be fullt, men när han såg att hans imam avslutade bönen efter två Rak´ât, gjorde även han det. Är hans bön korrekt?

Svar: Ja, hans bön är korrekt om Allâh vill. Oavsett om han ber fullt eller förkortar, är bönen korrekt. Det är tillåtet.