Resan som tillåter avbruten fasta och kortad bön

Fråga: Hur lång skall en resa vara för att fastan får avbrytas?

Svar: För att det skall vara tillåtet att bryta fastan och korta bönen skall resan vara cirka 83 km. Vissa lärde begränsar inte avståndet. Allt som är resa enligt folklig tradition är resa, menar de. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kortade bönen redan efter 14.5 km.

Däremot är det inte tillåtet att korta bönen eller bryta fastan om resan är förbjuden. Ty underlättnad passar inte med syndiga resor. Vissa lärde gör dock ingen skillnad på förbjudna och fromma resor eftersom bevisen i sakfrågan är allmänna – och Allâh vet bättre.