Resa via båt

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/399-400)

563 – Jag hörde min fader säga:

Jag tycker inte om att resenären fastar. Han ska också korta bönerna och godta Allâhs tillstånd.”

564 – Jag frågade min fader om mannen som reser via båt; ska han korta bönen och utelämna fastan? Han svarade:

Han ska korta bönen och utelämna fastan, precis som på resa på riddjur.”