Resa utan Mahram – en orsak till oförskämdheter

Publicerad: 2010-12-05
Författare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Ittihâf-ut-Tullâb, sid. 118

 

Ett annat skydd mot oförskämdheter är förbudet mot en kvinnas resa utan Mahram, som är en av orsakerna bakom synder. Härmed kan syndarna ge sig på kvinnan. Skulle hon däremot vara med sin Mahram, jagar han bort dem och skyddar henne från dem. En Mahram har utstrålning och status. När hon reser utan en Mahram, kan syndarna ge sig på kvinnan och få hopp om henne. Därför sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Det är inte tillåtet för en kvinna som tror på Allâh och den Sista dagen att resa ett dygn utan Mahram.”1

Han skyddar henne från syndare och i synnerhet om hon är långt borta från sin hemstad, familj och släktingar. I detta fall får syndarna ett större hopp om henne. Kvinnan är trots allt svag. Hennes kroppsbyggnad är svag. Hennes förstånd är svagt. Till och med hennes religiositet är svag. Även om hon skulle vara religiös är hon ett enkelt offer för syndarna. De kan få henne att falla i synd via kraft eller lust. I vilket fall som helst är kvinnan svag.

1 al-Bukhârî (1088) och Muslim (1338).