Resa till otroget land för att besöka föräldrarna

Fråga: Är det tillåtet att resa till ett otroget land för att besöka sina föräldrar?

Svar: Ja. Syftet är korrekt. Han får besöka sina föräldrar, kalla dem till Allâhs religion, behandla dem väl om de är i behov. Det är ett korrekt syfte. Det är okej.