Resa till Khawâridj och extremister

Imâm Abû Bakr Muhammad bin al-Husayn al-Âdjurrî (d. 360)

Kitâb-ul-Ghurabâ’ min-al-Mu’minîn, sid. 86

Beträffande främlingen ur ett syndigt perspektiv – liksom han som plundrar muslimska resenärer, bistår Khawâridj, reser för att sprida fördärv på jorden, får barnet att rymma från sin fader eller slaven att rymma från sin ägare, reser i förbjudna affärers syfte utan att bry sig om hans religion reduceras så länge han gör en jordisk vinst och liknande individer – så är de trotsiga mot Allâh (´azza wa djall). De är skyldiga att ångra sig och ta tillbaka sina fula handlingar som de har rest för. Skulle de dö i sitt främmandeskap, ser deras framtid inte ljus ut.