Resa med maka

Han får resa med sin fria hustru förutsatt att hon inte kräver motsatsen.

FÖRKLARING

Det är tillåtet för maken att resa med hustrun förutsatt att följande villkor uppfylls:

1 – Att hustrun är fri. Skulle hon vara förslavad, får han inte resa med henne utan hennes ägares tillstånd.

2 – Att vägen och landet de skall resa till är trygga och säkra. Det är tillåtet att resa till islamiska länder. Skulle vägen däremot vara osäker och landet otroget, är det inte tillåtet för honom att resa dithän med henne.

3 – Att hustrun, inför vigseln, inte sätter som villkor att maken inte reser med henne. Om hon sätter det som villkor, måste han uppfylla villkoret.