Resa i kondolerande syfte

Fråga: Är det föreskrivet att resa i kondolerande syfte?

Svar: Nej. Det är inte föreskrivet. Det finns inget behov av resa. Kondolera via telefon eller mobiltelefon från din nuvarande plats. Det finns inget behov av resa.

Fråga: Är det föreskrivet för de anhöriga att laga mat till de kondolerande?

Svar: Nej. De anhöriga skall inte laga mat förutom för eget behov och inte till besökare. Tvärtom. Det obligatoriska är att de bjuds på mat.