Resa för att slippa fasta

Publicerad: 2013-01-26
Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Fath Dhîl-Djalâl wal-Ikrâm (7/257)

 

Måhända säger någon:

”Om det är tillåtet att resa i Ramadhân – och det är tillåtet att låta bli att fasta som resande – betyder det att ni tillåter att man undkommer fastans plikt.”

Om syftet med resan är en utebliven fasta, så är resan förbjuden. I detta fall blir det förbjudet att bryta fastan även om man är resande. Resan är alltså förbjuden då man avser att undkomma något obligatoriskt. Likaså är det förbjudet att bryta fastan via knep.