Res inte med en innovatör

Ahmad bin Hanbal sade:

”Man skall inte nämna Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagares dåliga sidor. Tala om deras dygder och tig om det som hände dem sinsemellan.

Rådfråga ingen från Ahl-ul-Bid´a kring din religion. Res inte med någon av dem.

Ett giftermål är ogiltigt utan förmyndare, friare och två religiösa vittnen.

Mut´ah är förbjudet fram till Domedagen.

Den som skiljer sig från sin hustru tre gånger på en gång har syndat. Därtill är hans hustru förbjuden för honom. Hon blir inte lovlig för honom förrän hon gifter om sig med någon annan man.”