Repet som hade fallit på Allâh

at-Tirmidhî rapporterade via al-Hasan al-Basrî från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om ni hade kastat ned ett rep till den nedersta jorden så hade det fallit på Allâh.”1

De lärda är oense om hadîthens berättarkedja och betydelse. Vissa lärda accepterar den eftersom kedjan är bekräftad fram till al-Hasan. Andra avvisar den eftersom den är avbruten; al-Hasan har aldrig sett Abû Hurayrah, än mindre hört honom. De säger att det finns en annan brist; ´Abdur-Razzâq rapporterade den via Ma´mar, från Qatâdah från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utan någon följeslagare däremellan.

De som accepterar hadîthen är oense om dess betydelse. at-Tirmidhî sade att vissa lärda menar att den betyder att repet hade fallit på Allâhs kunskap, förmåga och myndighet, det vill säga att Allâhs kunskap, förmåga och myndighet omfattar det nedersta av det nedersta så att inget är uteslutet från Honom.

Andra sade att hadîthen är betydelsen av Allâhs namn al-Muhît, den Allomfattande, och al-Bâtin2 och att Allâh omfattar hela skapelsen och att hela övre världen och undre världen är i Hans handtag. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُّحِيطٌ

”Men Allâh har dem i Sin makt fastän de inte är medvetna om det.”3

Om Han omfattar hela skapelsen samtidigt som Han är uppe med Sin essens och ovanför skapelsen på alla sätt och viss, så berör Hans omfattning höghet, vidd och väldighet. Så om de sju himlarna och de sju jordarna är allesammans i Hans handtag och en sten eller ett rep faller ned, så hamnar de ju i Hans (subhânah) handtag. Hadîthen säger ju inte att repet hade fallit på hela Allâhs essens. Det säger ingen, det förstår ingen klok människa. Ingen lära på jorden säger så, inte ens panteisterna, panenteisterna eller faraonerna. Alla människor är ense om att Allâh inte är under skapelsen. Alltså betyder hadîthen:

”Om ni hade kastat ned ett rep till den nedersta jorden så hade det fallit på Allâh.”

att den hade fallit i Allâhs handtag som omfattar hela skapelsen. Hela skapelsen är i Hans handtag medan Han (tabârak wa ta´âlâ) är ovanför Sin tron.

Om en person håller i en kula och en tråd eller ett gruskorn glider nedför kulans topp, så hamnar tråden på personen och i hans hand. Det betyder inte att tråden är ovanför personen eller att personen är under den – och inget kan jämföras med Allâh.

1at-Tirmidhî (3298) och Ahmad (3/270).

385:20