Rent avloppsvatten

Fråga: En gård bevattnas med raffinerat avloppsvatten. Är det tillåtet att be där?

Svar: Ja. Det är rent. I och med att det har raffinerats och förlorat sin lukt, färg och smak, så är det rent.