Rening med orent vatten eller Tayammum?

Fråga: Om det bara finns orent vatten och bönetiden har gått in, skall jag då rena mig med det orena vattnet eller göra Tayammum?

Svar: Du skall inte rena dig med orent vatten. Dess existens är som dess icke-existens. Gör Tayammum och be. Härmed får du vända dig till jorden.