Rening av själ i vildmarken

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (1/132)

62 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”En passagerare är en djävul, två passagerare är två djävlar och tre är en karavan.”

Rapporterad av Mâlik, via honom Abû Dâwûd och at-Tirmidhî, al-Hâkim, al-Bayhaqî, Ahmad och al-Khatîb i ”Târîkh Baghdâd” via ´Amr bin Shu´ayb som rapporterade från sin fader som rapporterade från sin fader som rapporterade från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). al-Hâkim och al-Bayhaqî fick även med anledningen bakom hadîthen:

”En man återvände från en resa varpå Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) frågade honom: ”Vem reste du med?” Han svarade: ”Jag reste inte med någon.” Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”En passagerare är en djävul, två passagerare är två djävlar och tre är en karavan.”

al-Hâkim autentiserade berättarkedjan och fick medhåll av adh-Dhahabî. at-Tirmidhî sade att hadîthen är god. Hadîthen är god på grund av meningsskiljaktigheten kring det som rapporteras via ´Amr bin Shu´ayb från hans fader från hans fader.

Hadîthen är en konkret avvisning av de Sûfiyyah som ensamma beger sig ut i vildmarken för att, som de ser på saken, rena sina själar. Många gånger utsätter de sig för törst och hunger och kanske till och med tiggeri, vilket de själva anger i sina berättelser. Den bästa vägledningen är helt klart Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vägledning.