Rening av hundars och grisars orenhet

Imâm Abû Ya´lâ Muhammad bin al-Husayn al-Farrâ’ al-Hanbalî (d. 458)

ar-Riwâyatayn wal-Wadjhayn (1/64)

Det rapporteras olika åsikter från Ahmad gällande rening av hundars och grisars orenhet. Flera, däribland Sâlih, ´Abdullâh och Mansûr, återberättade från honom att det är obligatoriskt att tvätta bort orenheten sju gånger varav en gång är med jord. Den åsikten valde al-Khiraqî och är också den mest korrekta. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om en hund slickar i era skålar ska de renas såtillvida att ni tvättar dem sju gånger varav den första gången ska vara med jord.”1

Ismâ´îl bin Sa´îd och Harb återberättade från honom att orenheten ska tvättas bort åtta gånger varav en gång är med jord, ty en annan formulering säger:

”… varav den åttonde gången ska strykas med jord.”2

1Muslim (279).

2Muslim (280).