Rening av djur som föds upp på oren föda

Imâm Muhammad bin Muflih al-Maqdisî (d. 763)

al-Furû´ (10/377)

Enligt Ahmad är det förbjudet, och enligt en annan åsikt föraktfullt, att äta ett djur vars större föda är oren. Samma dom gäller dess mjölk och ägg till dess att det förvaras i karantän och föds på ren föda i tre dagar. Det sade Ahmad. Ahmad sade också att andra djur än fåglar ska förvaras i karantän i 40 dagar.

I en annan rapportering sade han att lammet ska isoleras i sju dagar, kon i 30 dagar, vilket nämns i ”al-Wâdhih”. Åsikten är dock felaktigt tillskriven. Samma sak sade Ibn Battah i ”ar-Rawdhah”.

Och enligt ash-Shâlandjî sade Ahmad att alla djur ska förvaras i karantän i 40 dagar.