Renad kvinna fruktar att bönetid går ut

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/145-146)

192 – Jag frågade min fader om en kvinna som blir kvitt sin månadscykel strax innan en bönetid går ut; om hon badar går tiden ut. Vad ska hon göra? Han svarade:

”Hon har tillgång till vatten. Alltså ska hon bada.”

193 – Jag sade till min fader:

”Vad ska hon göra om hon är på resande fot och fruktar att tiden går ut om hon börjar leta efter vatten?”

Han svarade:

”Hon ska göra Tayammum och be.”

194 – Jag frågade:

”Om hon bara kan köpa vatten då?”

Han svarade:

”Antingen köper hon vatten eller också gör hon Tayammum och ber.”

Han sade också:

”Hon får köpa det utefter sin ekonomi.”

Jag frågade:

”Om hon inte kan köpa vatten?”

Han svarade:

”Allâh ursäktar.”