Rena spermier

Imâm Muhammad al-Amîn ash-Shanqîtî (d. 1393)

Adhwâ’-ul-Bayân (2/163-164)

Den åsikt som har de mest övervägande bevisen är den som gör gällande att spermier är rena. Jag har redan angivit hadithen från Ishâq al-Azraq, från Sharîk, från Muhammad bin ´Abdir-Rahmân, från ´Atâ’, från Ibn ´Abbâs som sade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”De är som snor och saliv. Det räcker att du torkar dem med en trasa eller citrongräs.”

Härom finns en kontrovers. Jag har nämnt hur författaren till ”al-Muntaqâ” citerade ad-Dâraqutnî som sade att ingen annan än Ishâq al-Azraq, från Sharîk, återberättar den från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varefter författaren sade:

”Det skadar inget eftersom Ishâq al-Azraq är en imam som al-Bukhârî och Muslim återberättar. Med andra ord accepteras hans tillägg.”

Jag har upprepande gånger sagt att det är sanningen. Så om en hadith rapporteras en gång från en följeslagare från ett håll och en gång från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) från ett annat autentisk håll, betraktas den som profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord. Att den ska vara profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord är ett tillägg och tillägg från pålitliga återberättare accepteras. På så vis vet du att argumentationen med Ishâqs omnämnda rapportering är giltig, framför allt med tanke på att den intygas från annat håll.