Ren sperma

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (7/1/522)

3172 – ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade att:

”Hon skrapade bort spermier från hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kläder medan han stod och bad.”

Rapporterad av Ibn Khuzaymah i ”as-Sahîh”: al-Hasan bin Muhammad underrättade oss: Ishâq underrättade oss: Muhammad bin Qays underrättade oss, från Muhârib bin Dithâr, från ´Â’ishah.

Berättarkedjan är autentisk.

Denna och liknande hadîther är enade om att spermier är rena. Just denna hadîth är det konkretaste och starkaste beviset för det. Således är åsikten som förespråkar spermiers renhet den korrekta i sakfrågan och delas av ash-Shâfi´î, Ahmad och Ahl-ul-Hadîth, sade Ibn Hadjar i ”Fath-ul-Bârî”.