Ren innan solnedgång och gryning

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Qawâ´id an-Nûrâniyyah (1/103-104)

Följeslagarna, däribland ´Abdur-Rahmân bin ´Awf och Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhum), befallde kvinnan som blivit ren från sin månadsperiod innan solnedgång att be både Dhuhr och ´Asr. Och om hade blivit ren innan gryning befallde de henne att be både Maghrib och ´Ishâ’.