Ren innan gryning

Fråga: En kvinna blev ren innan gryning och badade. Vad är domen?

Svar: Hennes fasta är korrekt om hon är säker på att hon blivit ren innan gryning. Det viktiga är att hon är säker på sin sak, ty många kvinnor tror felaktigt att de blivit rena. Kvinnorna brukade skicka bomullstussar innehållande gula utsöndringar till ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) varpå hon sade:

”Ha inte bråttom förrän ni ser genomskinliga flytningar.”1

Kvinnan skall inte ha bråttom förrän hon är övertygad om att hon blivit ren. Då hon har blivit ren avser hon fasta ändock hon badar först efter gryning. Hon skall emellertid måna om bönen och se till att be Fadjr i tid. Jag har fått reda på att vissa kvinnor som blivit rena innan gryning badar först efter soluppgång för att kunna ta ett rejält bad. Tänket är fel såväl i Ramadhân som annars. Hennes plikt är att bada snarast för att kunna be i tid. Därefter kan hon ta ett rejält bad.

Samma sak gäller kvinnan som är sexuellt oren; även hon får bada efter gryning – hennes fasta är korrekt. Mannen likaså. ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vaknade på morgonen efter att ha haft samlag för att därefter fasta vidare i Ramadhân.”2

Och Allâh vet bättre.

1al-Bukhârî (19).

2al-Bukhârî (1925) och Muslim (1109).