Religiös person vill sälja sin TV

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)
Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (42)

Fråga: En person sade att han köpt tre TV-apparater innan han hade blivit religiös. De är värda cirka 2000 egyptiska pund. Han använder dem inte längre. Han vill utnyttja dem och sälja dem. Är detta korrekt?

Svar: Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har redan handlat utmed vissa av det omnämnda, vilket rapporteras av Muslim och andra. När spriten blev förbjuden, kom Abû Talhah al-Ansârî till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och berättade för honom att han hade sprit som tillhörde hans faderlösa barn. Därpå frågade han honom om han kunde göra spriten till vinäger. Då befallde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) honom att hälla ut den. Till följd därav förlorade de faderlösa barnen på detta. Baserat på det har man idag än mindre rätt att utnyttja förbjudna apparater och sälja dem efter att ha ångrat sig för dem.