Religiös anställning via en världslig avsikt

Fråga: En man studerade religiösa studier för anställningens skull. Han har fått sin anställning nu. Får han ta emot inkomsten eller syndar han på grund av avsikten?

Svar: Han är skyldig att ångra sig. Porten till ångern är öppen. Han skall ångra sig inför Allâh. Allâh förlåter den ångerfulle. Därtill skall han sköta sitt arbete på ett korrekt och riktigt sätt. Allâh förlåter den ångerfulle.