Religionens bana går upp och ned

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/67)

al-Bukhârî sade:

650 – ´Umar bin Hafs berättade för oss: Min fader berättade för oss: al-A´mash berättade för oss: Jag hörde Sâlim säga: Jag hörde Umm-ud-Dardâ’ säga:

Abûd-Dardâ’ kom in till mig i ett ilsket förstånd varvid jag sade: ”Vad förargar dig?” Han sade: ”Vid Allâh! Det enda jag känner igen i Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund är att de ber tillsammans.”

Det vill säga att han inte kände igen något av bönen. Med andra ord hade de börjat slarva med många bönerelaterade frågor. Han kunde bara känna igen deras samlingsbön. Annars kände Abûd-Dardâ’ igen många saker däribland böneutrop, fasta och allmosa. Han syftade alltså på bönen.

Om sådant var fallet på Abûd-Dardâ’s (radhiya Allâhu ´anh) tid, och han var ju följeslagare, hur är då vårt fall idag efter så lång tid? Om deras bön var förändrad på den tiden, måste den tvivelsutan vara förändrad idag också. Men som ni vet, religionens bana går upp och ned. Ibland finns det folk som upprätthåller Allâhs religion, ibland försummar de den. På samma sätt har ni sett hur folk var för tjugo år sedan och hur de är nu. Allâh vet bättre hur framtiden ser ut.