Religionen handlar om förståelse och visdom

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”Allt slaven vill göra är inte möjligt. Allt möjligt är inte bra att göra. Allt bra görs inte för Allâhs sak. Allt som görs för Allâh sak har inte medhjälpare. När man ställer sig dessa frågor vet man när man skall göra något och när man inte skall göra något.”1

Detta handlar om förståelse. Den som förstår sig på saker och ting kommer att vägledas av Allâh. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som Allâh vill väl låter Han honom förstå religionen.”2

Religionen handlar inte om passion och stark entusiasm. Religionen handlar om förståelse och visdom och att placera saker och ting på rätt plats. Den handlar om att gå successivt och stegvis framåt. Den handlar om att prioritera det viktigaste. Att revoltera mot ledarna, bojkotta ledarna och kritisera ledarna gör situationen bara värre. Det glädjer bara fienderna och besvärar vännerna. Det är fruktlöst. Allâh korrigerar medborgarnas tillstånd om makthavaren är bra. Han kommer att hjälpa dem. Men om makthavaren bojkottas så kommer att han vända sig mot oss, kallet och annat. Man måste veta dessa saker.

1Ighâthat-ul-Lahfân (1/62).

2al-Bukhârî (71).