Relationer till dagens innovatörer

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Madjmû´-ul-Fatâwâ (1/307-308)

Fråga: Vad finns det för regler för att bojkotta dagens innovatörer? Är det tillåtet att tala med en kallande innovatör, hälsa till honom och besöka honom om han är sjuk?

Svar: Nej. Om innovatören är kallare ska han undvikas, bojkottas och varnas för. Faktum är att den islamiska myndigheten har till och med rätt att avliva honom om det är den enda lösningen på hans ondska, menar islams imamer.

Fråga: Är en Hizbî kallare till sin innovation?

Svar: Ja, han kallar till denna prövning. Han stödjer och försvarar osanning. Hur ska man tiga om honom?

När Qutbiyyûn ser en individ bekriga Sunnah och anamma deras vidriga Takfîrî-metodik, börjar de helga honom oavsett om han är mytoman, gravdyrkare eller något annat. Vi har många exempel på hur dessa Qutbiyyûn är lojala mot mytomaner. Det räcker ju att de är lojala mot Sayyid Qutb som förtalade Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare och Mûsâ (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och förespråkade både panteism och panenteism. Dessa människor står för ondska och prövningar.

Den islamiska världen lider på grund av Sayyid Qutbs metodik och prövningar; Algeriet, Afghanistan och andra länder. Det är en vidrig metodik. De är dubbelmoraliska och lögnare och hävdar till och med att de är Salafiyyûn.