Relationen mellan Tawhîd-ul-Ulûhiyyah och Tawhîd-ur-Rubûbiyyah

Fråga: Fordrar Tawhîd-ul-Ulûhiyyah Tawhîd-ur-Rubûbiyyah?

Svar: Relationen mellan de olika Tawhîd-typerna är att Tawhîd-ur-Rubûbiyyah fordrar att endast Allâh dyrkas och Tawhîd-ul-Ulûhiyyah innefattas av tron att Allâh är ensam om Sina handlingar. Relationen består alltså av inkludering och fordring.