Rektorer och ministrar är makthavare

Fråga: Vilka är makthavarna som är obligatoriska att lyda? Hör ministrarna och rektorerna vid administrationerna till makthavarna?

Svar: Till makthavarens ställföreträdare hör rektorerna och ministrarna. Det är obligatoriskt att lyda dem via lydnaden till makthavaren. Det enda undantaget är om de befaller synd. I så fall lyds de inte.