Rekonstruktion av förändrad stiftelse

Imâm Abû Bakr Ahmad bin Muhammad al-Khallâl (d. 311)

al-Wuqûf wat-Taradjdjul, sid. 94

Mûsâ bin Sahl underrättade mig: Muhammad bin Ahmad al-Asadî berättade för oss: Ibrâhîm bin Ya´qûb berättade för oss, från Ismâ´îl bin Sa´îd som sade till Abû ´Abdillâh:

”En man tar en stiftelse i sin hand varvid stiftelsen föråldras och ändrar tillstånd. Vad ska göras här?” Han svarade: ”Den får rekonstrueras till dess ursprungliga tillstånd.” Han sade: “Detsamma gäller djuret som magras så att det blir svagt.”