Rekommenderat för den ensamme att kalla till bön

41 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Er Herre förundras över fårherden på en bergstopp som kallar till bön och ber. Allâh (´azza wa djall) säger: ”Titta på Min slav! Han kallar till bön, ber och bävar för Mig. Jag har förlåtit Min slav och fört in honom i paradiset.”

Rapporterad av Abû Dâwûd (1203), an-Nasâ’î (1/108) och Ibn Hibbân (260) via Ibn Wahb, från ´Amr bin al-Hârith som berättade att Abû ´Â’ishah berättade för honom från ´Uqbah bin ´Âmir som berättade att han hade hört det från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Berättarkedjan består av enbart egyptier och är autentisk. Alla dess återberättare är pålitliga.

Denna hadîth bevisar att det är rekommenderat för personen som ber ensam att kalla till bön. Så satte an-Nasâ’î sin rubrik. I vissa formuleringar om hadîthen om mannen som bad fel finns det även order om att läsa Iqâmah. Således skall handlingen inte nonchaleras.