Rekommenderat att ta upp händerna när det bes för den döde

Fråga: Igår sade ni att det är tillåtet att ta upp händerna i samband med bönen för den begravde…

Svar: Jag sade inte att det är tillåtet. Det är rekommenderat. Att ta upp händerna är ett sätt att bönhöras. Det visar också ens behov av Allâh (subhânahu wa ta´âlâ). Den enda gången man inte tar upp händerna är där sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad utan att ta upp händerna.

Fråga: Skall händerna lyftas i samband med gravbesök?

Svar: De skall lyftas i samband med bönen.