Rekommenderat att läsa ett kapitel efter al-Fâtihah

Fråga: Vad är domen för kvinnans bön om hon ber den obligatoriska bönen ensam utan att läsa ett kapitel efter al-Fâtihah? Måste hon göra Sudjûd-us-Sahû?

Svar: Det är bara Sunnah att läsa ett kapitel efter al-Fâtihah. Hennes bön är giltig. Vissa lärda säger att det är rekommenderat att göra Sudjûd-us-Sahû i det här fallet. Det är rekommenderat att göra Sudjûd-us-Sahû för den som lämnar en Sunnah i bönen.