Rekommenderar ni ungdomarna att läsa Sayyid Qutbs böcker?

Fråga: Rekommenderar ni ungdomarna att läsa Sayyid Qutbs böcker? Vad säger ni om Shaykh Rabî´s böcker om Sayyid Qutb med tanke på att vissa varnar för dem?

Svar: Sayyid Qutb betraktas som en författare. Han levde i otro i elva år. Därefter vägledde Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) honom. Han har inte suttit med de lärda. Han förlitade sig på sitt eget tankesätt. Han betraktas alltså som en författare. Både han och hans jämlikar hamnar under Allâhs (´azza wa djall) ord:

وَالشُّعَرَاء يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ

”Och poeterna – dem följer sådana som är osäkra om vägen. Har du inte sett hur de strövar genom alla dalar utan mål och hur de säger ett men gör ett annat? Men [så uppträder] inte de troende som lever rättskaffens och ständigt anropar Allâh och som försvarar sig när de blivit föremål för [hätska och hånfulla] angrepp. Och de som har gjort sig skyldiga till [dessa] orättmätiga angrepp skall [snart] få se vilken vändning deras liv kommer att ta!”1

Jag frågar frågeställaren: Har du läst ut hela Ibn Kathîrs Qur’ân-tolkning? Har du läst ut hela al-Bukhârîs ”as-Sahîh”? Har du läst ut hela Muslims ”as-Sahîh”? Har du läst ut hela Ahmads ”al-Musnad”? Har du läst ut hela Abû Dâwûds ”as-Sunan”? Har du läst ut hela at-Tirmidhîs ”al-Djâmi´”? Har du läst ut hela an-Nasâ’îs ”as-Sunan” innan du börjar läsa Sayyid Qutbs böcker?

Vissa människor har blivit Takfîriyyûn efter att ha börjat läsa i Sayyid Qutbs böcker därför att han ofta brukar ordet ”Tâghût”. Även jag brukar ordet ”Tâghût”, men oftast menar jag inte att denne Tâghût är otrogen. Till följd därav rekommenderar jag inte Sayyid Qutbs böcker, Muhammad al-Ghazâlîs böcker, Muhammad Qutbs böcker eller Zaynab al-Ghazâlîs böcker.

Bröder! Läs Sunnah-böckerna som Ibn Khuzaymahs ”Kitâb-ut-Tawhîd”, Ibn Abî ´Âsims ”as-Sunnah”, al-Âdjurrîs ”ash-Sharî´ah” och al-Lâlakâ’is ”Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah”. Läs Sunnah-böckerna som Muhammad bin Nasr al-Marwazîs ”as-Sunnah”, al-Qâsim bin Sallâms ”al-Îmân” och andra tidiga lärdas böcker. Allâh har bevarat Sin religion:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

”Det är Vi som har uppenbarat denna Påminnelse steg för steg och Vi skall helt visst slå vakt om den!”2

Jag gör inte Takfîr på Sayyid Qutb. Jag säger dock att man inte skall läsa hans böcker.

Må Allâh belöna vår broder Rabî´ bin Hâdî (hafidhahullâh) väl. Han har rått och klargjort avvikelsen och villfarelsen som finns i Sayyid Qutbs böcker.

126:224-227

215:9