Rekommenderade handlingar under fastan

Publicerad: 2013-01-26
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)
Källa: al-Kâfî (1/360)

 

Den fastande bör skydda sin fasta från lögn, baktal, svordomar och synder. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om någon av er fastar, skall han varken tala oanständigt eller skrika. Om någon förtalar eller slår honom, skall han säga: ”Jag är en person som fastar.””

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

Det är rekommenderat för den fastande att han går upp innan gryningen och äter frukost. Anas rapporterade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ät innan gryningen. Det finns sannerligen välsignelse i att äta före gryningen.” Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

Det är rekommenderat att äta frukost så sent som möjligt, såsom det är rekommenderat att bryta fastan så tidigt som möjligt. Abû Dharr berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Mitt samfund kommer att befinna sig i ett bra tillstånd så länge de skjuter upp frukosten och bryter fastan så tidigt som möjligt.” Rapporterad i ”al-Musnad”.

Det är rekommenderat att bryta fastan med färska dadlar. Om de inte är tillgängliga, skall det vara med torra dadlar. Om inte de heller är tillgängliga, skall det vara med vatten. Anas sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade bryta fastan med färska dadlar innan han förrättade bönen. Om inte det fanns, gjorde han det med vanliga dadlar. Och om inte heller det fanns, smuttade han på vatten.” Denna hadîth är god.

Det är tillåtet att borsta tänderna med Siwâk. ´Âmir bin Rabî´ah sade:

”Jag såg Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) oberäkneligt många gånger borsta tänderna med Siwâk medan han fastade.”

Denna hadîth är god.