Rekommenderade böcker om Tawhîd och mot avguderi

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)

Qam´-ul-Mu´ânid, sid. 28

Fråga: Vilka böcker rekommenderar du om Tawhîd och avvisning av avguderi?

Svar: Jag rekommenderar Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs två barnbarns böcker ”Fath-ul-Madjîd” och ”Taysîr-ul-´Azîz al-Hamîd”. Detsamma gäller as-San´ânîs bok ”Tathîr-ul-I´tiqâd” och ash-Shawkânîs två böcker ”ad-Durr an-Nadhîd” och ”Sharh-us-Sudûr fî Tahrîm Raf´-il-Qubûr”. Om bara dessa böcker hade funnits… Faktum är att ”Fath-ul-Madjîd” räcker för att rena dogmen.