Rekommenderade böcker om ödet

Fråga: Vilka ödesrelaterade böcker rekommenderar ni en student att skaffa?

Svar: Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs böcker däribland ”Kitâb-ul-Qadar”, Ibn-ul-Qayyims ”Shifâ’-ul-´Alîl”, Abû Dâwûds ”Kitâb-ul-Qadar”, ”at-Tahâwiyyah”, ”al-Wâsitiyyah” och så vidare. Även al-Bukhârî och Muslim har kapitel benämnda ”al-Qadar” samt de citat från Salaf som vi har nämnt.